Medlemsbetingelser for Byggelauget IVS - version 1 - april 2019

 

1. Indledning 

 

1.1

Nedenstående vilkår (”Medlemsbetingelserne”) gælder, når du melder dig ind i Byggelauget IVS. 

1.2

Byggelauget IVS 
CVR nr.: 40 28 98 36 

Schackgade 10 

1365 København  

Telefon: 60 66 63 00 
Mail.: info@byggelauget.dk 

 

1.3 

Du opfordres til at gennemlæse medlemsbetingelserne, ligesom du opfordres til at udskrive og gemme medlemsbetingelserne.

 

2. Vores forskellige aftaler 

2.1

Med Byggelauget får du adgang til attraktive indkøbsaftaler hos en række eksterne samarbejdspartnere (både fysiske og online butikker), hvor Byggelauget har forhandlet attraktive priser eller rabatter til medlemmerne. Selve købet vil ske direkte mellem dig og vores eksterne samarbejdspartnere. 

Nedenfor er de forskellige aftaletyper beskrevet: 

2.2

Faste rabataftaler og indkøbspriser:  

Vores faste rabataftaler og indkøbspriser giver dig mulighed for at spare penge i en lang række fysiske og online butikker. Rabatten opnås direkte i butikken ved at oplyse dit unikke kontonummer eller ved at logge dig ind på butikkens hjemmeside med dit unikke kontonummer. 

 

2.3

Her og nu tilbud: 

Vores Her og nu tilbud giver dig ekstra gode rabatter eller tilbud hos udvalgte leverandører i en kortere periode på enten hele eller dele af leverandørens sortiment.

3. Oplysninger om medlemsprofil og øvrige persondata 

3.1 

Byggelauget registrerer eller behandler ikke oplysninger om dig, medmindre du har meldt dig ind i Byggelauget. 

3.2 

Byggelauget er dataansvarlig i forhold til den behandling af personoplysninger, der sker via Byggelauget, jf. persondatalovens regler. Det retslige grundlag for behandling af personoplysninger er, at dette er nødvendigt for at opfylde aftalen med medlemmet i henhold til disse betingelser. Formål med behandling af dine personoplysninger, er at give dig adgang til aftaler og tilbud i Byggelauget. Byggelauget har i denne kontekst intet ansvar for indhold eller behandling af personoplysninger på hjemmesider tilhørende samarbejdspartnere eller tredjepart, som Byggelauget måtte linke til. 

3.3

Ved oprettelse af en medlemsprofil, giver du Byggelauget visse obligatoriske oplysninger; firmanavn og adresse, kontaktperson, telefon nummer, e-mailadresse, CVR-nummer og branche. Herudover kan der tilknyttes valgfrie oplysninger. 

3.4

Som medlem af Byggelauget får du oprettet konti hos vores samarbejdspartnere, som skal bruges for at opnå fordelene i Byggelauget. På Byggelauget.dk/login kan du altid finde opdaterede oplysninger om Byggelaugets samarbejdspartnere. I forbindelse med oprettelsen af medlemskabet, har Byggelauget fælles dataansvar med Byggelaugets samarbejdspartnere for at kunne opfylde fordelene i Byggelauget. De obligatoriske oplysninger deles derfor med vores samarbejdspartnere til brug for oprettelse af konti. Du får derefter individuelle loginoplysninger til vores samarbejdspartnere.Vores samarbejdspartnere er ansvarlige for korrekt behandling og opbevaring af dine oplysninger i henhold til persondatalovens regler, hvorfor Byggelauget ikke er ansvarlig for oplysningerne i deres systemer. 

3.5

Du kan til enhver tid ændre dine oplysninger samt framelde nyhedsmails. Dette kan ske ved at sende en e-mail til info@byggelauget.dk eller ved at benytte det link, der findes i det fremsendte nyhedsbrev. 

3.6

De oplysninger, du har indtastet, kan ikke ses af andre end ansatte hos byggelauget og/eller eventuelt Byggelaugets IT-leverandører, jf. dog pkt. 4 nedenfor. 

3.7

Indmelding i Byggelauget glæder fra dagen hvor betaling er modtaget hos Byggelauget. 

4. Hvilken type behandling af mine oplysninger accepterer jeg.

4.1

Byggelaugets formål, samt behandlingen af dine personoplysninger, er at give dig adgang til attraktive priser, tilbud og fællesskab. Ved at godkende medlemsbetingelserne, accepterer du, at Byggelauget retter henvendelse til dig og foretager behandling af dine personoplysninger, som beskrevet nedenfor. 

4.2

Du accepterer, at Byggelauget sender e-mails til dig på den e-mailadresse, som du har anført i din medlemsoprettelse. Indholdet af disse e-mails er vigtige oplysninger og servicemeddelelser, f.eks. om opdatering af medlemsbetingelserne, ophør af abonnement, kontoopdatering med videre. 

4.3

Ved siden af medlemsbetingelserne indhenter Byggelauget samtykke fra medlemmerne bl.a. vedrørende udsendelse af nyhedsbreve, tilbud og reklame fra Byggelauget og vores samarbejdspartnere. Afgivelsen af samtykke er uafhængig af dit medlemskab af Byggelauget, og du kan til enhver tid afmelde dit samtykke. 

4.4

Byggelauget gør brug af cookies som beskrevet i pkt. 7 nedenfor. Du accepterer, at Byggelauget gør brug af cookies for at registrere den måde, du anvender Byggelauget på, med henblik på at målrette Byggelaugets indhold til dine interesser, jf. pkt. 5.2.

 

5. Tilgang til formål med behandlingen af personoplysninger 

5.1

Formålet med Byggelaugets behandling af de i pkt. 4 anførte oplysninger er at forbedre Byggelauget og målrette indhold specifikt til dig og dine særlige interesser, herunder for at sikre dig rabatter og medlemsfordele. 

Byggelauget bruger underleverandører af IT-tjenester, som er nødvendige for at vedligeholde byggelauget. Disse kan have adgang til dine personoplysninger. Byggelauget indgår databehandleraftaler med alle sine underleverandører, som sikrer dine personoplysninger i forhold til gældende lovgivning. De underleverandører som er lokaliseret udenfor EU, sørger Byggelauget for at der foreligger lovligt grundlag for overføring af informationer ud af EU, enten ved hjælp af EU Model Clauses eller via Privacy Shield. 

Vi behandler desuden persondata fra Byggelauget til at lave statistik i forhold til benyttelse, og giver vores samarbejdspartnere begrænset adgang til disse statistikker for at kunne tilbyde vores medlemmer de bedste tilbud. Derudover kan brugerens personoplysninger indgå i data, som Byggelauget bruger til at vedligeholde og videreudvikle Byggelauget, og på den måde give medlemmerne en sikker og bedre tjeneste. 

5.2 

Byggelauget videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand, medmindre: 

  • 5.2.1 Dette er nødvendigt for at opfylde en aftale mellem Byggelauget og dig. 

  • 5.2.2 Du forinden har givet dit udtrykkelige samtykke hertil. 

  • 5.2.3 Dette er påkrævet i henhold til lov- eller myndighedskrav eller 

  • 5.2.4 I andre tilfælde i overensstemmelse med persondatalovens regler om videregivelse af personlige oplysninger. 

 

6. Dine rettigheder: Indsigelser til, indsigt i og sletning af persondata 

6.1

Det er vigtigt for Byggelauget at beskytte dine personoplysninger, og hvis du har spørgsmål til hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os på info@byggelauget.dk. Det kan fx være hvis du har brug for flere informationer om vores samarbejdspartnere, eller hvis du vil gøre brug af din ret til at vide hvilke oplysninger vi har registret om dig, eller korrigering / sletning af personoplysninger, eller begrænsning af behandlingen, eller for at protestere mod behandlingen, samt retten til datatransport. Desuden er det din ret at melde Byggelaugets behandling af personoplysninger til Datatilsynet. Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger og få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Byggelauget. 

6.2

Såfremt du opdager, at de personoplysninger, du har indtastet i forbindelse med din tegning af medlemsskabt, er fejlagtige eller vildledende, kan du kontakte Byggelauget. 

6.3

Såfremt du melder dig ud af Byggelauget vil din brugerprofil automatisk blive slettet, ved abonnement udløb.

 

6.4

I forbindelse med ophør af medlemskab slettes personoplysninger, som vi har registeret om dig. Dog har Byggelauget af regnskabsmæssige hensyn en forpligtelse til at lagre visse personlige oplysninger i en periode på op til løbende år plus 5 år fra ophør af medlemskab. Oplysningerne er ikke tilgængelige hverken for dig eller andre brugere. 

7. Cookies m.v. 

7.1 

Byggelauget anvender såkaldte cookies på vores hjemmeside og systemer. En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder en identifikation af computeren over for Byggelauget. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv, men anvendes til at identificere den anvendte computer over for Byggelauget. Dette gøres for at kunne matche medlemmet med de relevante samarbejdspartnere. Du kan i din browser fravælge cookies, hvilket dog vil forringe brugeroplevelsen. Byggelauget deler aldrig cookies med andre. 

8. Dine brugerkonti 

8.1

Du har adgang til dine brugerkonti hos Byggelauget og disses samarbejdspartnere ved indtastning af brugernavn samt password, som du får oplyst i forbindelse med at du tegner medlemskab af Byggelauget. 

9. Fortrydelsesret og opsigelse af medlemskab 

9.1

Du kan fortryde dit køb af medlemskab op til 14 dage efter du har modtaget bekræftelse på køb af dit medlemskab. 

9.2

Fortrydelsesret på køb af varer hos Byggelaugets samarbejdspartnere følger den respektive samarbejdspartners regler for salg, levering og fortrydelse. 

9.3

Du kan opsige dit medlemskab med Byggelauget med et månedsvarsel, efter endt bindingsperiode. Bindingsperiode er 12 måneder fra 1. betaling Opsigelse skal ske skriftligt til info@byggelauget.dk. Manglende betaling anses ikke som gyldig opsigelse af medlemskab. 

10. Ansvar 

10.1 

Byggelauget tager forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger på byggelauget.dk. 

10.2 

Byggelauget har intet ansvar for den vare eller tjenesteydelse, som er omfattet af dit køb hos Byggelaugets samarbejdspartnere. Dette er alene et anliggende mellem dig og udbyderen af den pågældende vare eller tjenesteydelse. Enhver henvendelse vedrørende den af købet omfattede vare eller tjenesteydelse, skal således ske til udbyderen af den pågældende vare eller tjenesteydelse. 

10.3 

Byggelauget kan under ingen omstændigheder gøres ansvarligt for indirekte tab i form af mistet indtægt, mistet besparelse eller lignende, i forbindelse med handlen med Byggelaugets samarbejdspartnere. Dette er også gældende ved forsinket eller manglende levering af vare eller serviceydelse. 

10.4 

Byggelaugets eventuelle erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige prisen for det køb, der giver anledning til erstatningskravet. 

11. Øvrige vilkår 

11.1 

Byggelauget bestræber sig på, at Byggelaugets tjenester til enhver tid er tilgængelig, men har dog intet ansvar over for dig som bruger for eventuelle driftsnedbrud eller driftsforstyrrelser. 

11.2 

Byggelauget er ikke ansvarlig for tryk- eller skrivefejl eller andre fejlagtige oplysninger på Byggelauget. Ligeledes er Byggelauget uden ansvar for opfyldelsen af de aftaler, som du som medlem indgår med Byggelaugets samarbejdspartnere, som Byggelauget har indgået samhandelsaftaler med. Dette er alene et anliggende mellem dig og den pågældende samarbejdspartner. 

11.3

Byggelauget forbeholder sig ret til at blokere eller ophæve dit medlemskab, hvis det anvendes i strid med disse vilkår, hvis betaling udebliver, eller Byggelauget af andre grunde anser dette for nødvendigt. 

11.4

Det er strengt forbudt at dele prisoplysninger og lignende fra samhandelsaftaler med Byggelaugets samarbejdspartnere.

 

12. Ændring af Brugerbetingelserne 

12.1

Brugerbetingelserne kan til enhver tid ændres af Byggelauget. 

12.2

Såfremt der foretages ændringer, der er bebyrdende for dig, vil du blive orienteret herom og bedt om at acceptere sådanne ændringer. Ændringerne vil træde i kraft med et varsel på minimum 30 dage fra ændringernes foretagelse. Såfremt du på baggrund af ændringerne ønsker at opsige dit medlemskab af Byggelauget, skal dette meddeles skriftlig til Byggelauget. 

Version 1, April 2019 

Samtykketekst vedrørende nyhedsbreve og markedsføring 

Jeg giver samtykke til, at Byggelauget må sende mig nyhedsbreve indeholdende information om mit medlemskab af Byggelauget samt markedsføring af tilbud og ydelser til Byggelaugets medlemmer. 

Byggelauget udsender nyhedsbreve 8-16 gange årligt pr. e-mail. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage, og er ikke en forudsætning for medlemskab af Byggelauget. 

Tilbagetrækning af samtykke kan ske ved henvendelse til Byggelauget på info@byggelauget.dk